Vrouw die palliatieve zorg krijgt, schildert in haar zolder atelierVrouw die palliatieve zorg krijgt, schildert in haar zolder atelier

Belangrijke keuzes

Het is belangrijk dat u, nu het nog kan, een aantal keuzes overweegt. Waar u wilt zijn in uw laatste levensdagen bijvoorbeeld. Maar ook of u gereanimeerd wilt worden. De tips hieronder helpen u om deze keuzes te maken.


Begin klein

Het is heel begrijpelijk als u het moeilijk vindt om na te denken over het einde van uw leven. U hoeft ook niet alles in één keer te besluiten. Lees in elk geval de keuzes hieronder op uw gemak door. Dan heeft u alvast een begin gemaakt.

Betrek uw omgeving bij uw keuzes

U mag natuurlijk zelf kiezen wat u wilt in deze laatste fase van uw leven. Maar u hoeft er niet alleen over na te denken. Uw huisarts kan u helpen. Hij of zij weet ook wat er in uw situatie mogelijk is. Betrek ook uw familie of vrienden bij uw keuzes, als dat kan.

Zo begint u het gesprek

Keuzes over uw zorg

Het helpt als u op tijd over deze keuzes nadenkt, en uw artsen en dierbaren vertelt wat u wilt. Het doel van palliatieve zorg is namelijk dat u zelf zo weinig mogelijk zorgen heeft. Als anderen op tijd weten wat u wilt, weten zij hoe ze u kunnen helpen.

Plek van overlijden kiezen

Een belangrijke keuze is waar u in de laatste periode van uw leven wilt zijn, en daarmee ook waar u wilt overlijden.

U bepaalt zelf waar u het einde van uw leven wilt doorbrengen. Uw zorgverleners en uw naasten hebben hierin ook een stem. Zij kunnen aangeven wat volgens hen het beste is. Het belangrijkste is dat u op een plek bent waar u zich prettig voelt.

Veel mensen willen thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Als u hiervoor kiest, krijgt u hulp van de huisarts en de thuiszorg. Sommige mensen willen juist niet thuis blijven. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat dat te zwaar is voor hun naasten.


Ik probeer alles daarom zo goed mogelijk te regelen. Een week of vier geleden heb ik adressenlijsten gemaakt voor mijn begrafenis en opgeschreven wat mijn wensen zijn.

Monique66 jaar


Keuzes op praktisch gebied

Als u de keuzes over uw medische zorg heeft gemaakt, dan is het ook nog goed om na te denken over een aantal andere dingen. Orgaandonatie bijvoorbeeld, en uw nalatenschap en uitvaart. Ook kunt u uw keuzes over uw levenseinde vastleggen in een wilsverklaring.


Zorg en hulp voor u en uw dierbaren

Wat heeft u nodig om u in deze periode zo goed mogelijk te voelen? Er staan professionals en vrijwilligers klaar om u te helpen.

Er is zorg en hulp voor u