Mannelijke kunstenaar zit in zijn atelierMannelijke kunstenaar zit in zijn atelier

Over palliatieve zorg

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op zorg en hulp. Dat heet palliatieve zorg: zorg die niet is gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven. Zodat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt, in de tijd die u nog heeft.


Wat is palliatieve zorg?

Het gaat om wat u nodig heeft

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt u zorg die erop is gericht om klachten en problemen zo veel mogelijk te voorkomen of verminderen. Dit kan variëren van medicijnen tegen pijn of misselijkheid tot psychische hulp of thuiszorg.

Op tijd en zo lang als het duurt

Palliatieve zorg duurt soms dagen, soms weken en soms een jaar of langer. Het gaat dus niet alleen om zorg in de laatste weken of maanden van uw leven (dit heet ook wel de 'terminale' fase). U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. De zorg is ook bedoeld voor uw familie en vrienden.

Waarom is palliatieve zorg belangrijk?

Goede palliatieve zorg is belangrijk, voor zowel u als uw dierbaren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven:

  • Ze zijn vaak minder somber en angstig.
  • Ze hebben minder last van andere klachten en problemen.
  • Ze ervaren een betere kwaliteit van leven.
  • Ze hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis.
  • Hun dierbaren kunnen het verlies beter verwerken.

Hoe krijgt u palliatieve zorg?

Het doel van palliatieve zorg is dat u deze laatste periode van uw leven zo goed mogelijk ervaart. Bespreek daarom met uw dierbaren en uw huisarts wat dat voor u betekent, en wat u nodig heeft.

Praten met uw naasten

Praten over de dood: daar moeten veel mensen een drempel voor overwinnen. Toch is het goed om het te doen. U kunt zich hierdoor omringen met hulp, en uw leven goed afsluiten. Ook geeft u uw dierbaren de kans om zich voor te bereiden op het afscheid.

Tips om het gesprek te beginnen

Praten met de huisarts

Uw huisarts is vaak degene die alle zorg voor u regelt. Als u heeft gehoord dat u niet meer beter wordt, dan zorgt de huisarts ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Het is dan ook een goed idee om eerst naar de huisarts te gaan om uw situatie en uw behoeften te bespreken.

Tips voor overleg met de huisarts

Meer lezen in e-book

Eind 2017 hebben vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. In het e-book Palliatieve zorg leest u een samenvatting van die afspraken, gericht op u en uw naasten.


Palliatieve zorg voor migranten

Mensen uit niet-westerse landen maken in Nederland minder gebruik van zorg en hulp, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Vooral rond de laatste levensfase speelt ook wantrouwen een rol. In veel culturen ligt er een taboe op het spreken over het naderend sterven. In Nederland wordt er soms juist heel direct over gepraat.

Toch is het belangrijk dat ook mensen met een migratieachtergrond palliatieve zorg krijgen, met respect voor hun wensen. De organisatie Pharos zet zich in voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Op de website van Pharos staan filmpjes waarin herkenbare dilemma's aan bod komen.

Palliatieve zorg voor kinderen en hun ouders

Ook als uw kind ongeneeslijk ziek is, kunt u natuurlijk rekenen op hulp van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Daarnaast spelen er voor u als ouder vaak extra veel vragen en gevoelens mee, omdat het haast niet te bevatten is wat er met uw kind gebeurt.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg helpt u als ouder om helderheid te krijgen in de zorg die er is voor uw kind en uzelf. De organisatie KinderThuisZorg heeft een website gemaakt met herkenbare verhalen en tips voor ouders, kinderen en andere dierbaren: Hou Me Vast.


Kosten en vergoeding van palliatieve zorg

Palliatieve zorg krijgt u voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekering. Soms loopt de vergoeding ook via de Wet langdurige zorg (de Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor sommige soorten zorg geldt een eigen bijdrage.

Lees meer over de kosten van palliatieve zorg

Waar kunt u terecht met vragen

U krijgt in deze periode zorg van verschillende organisaties. Dat betekent dat het misschien niet altijd meteen duidelijk is bij wie u moet zijn als u hier vragen over heeft. We leggen in grote lijnen uit waar u terecht kunt.

Vragen over palliatieve zorg en hulp