Kosten van palliatieve zorg

U krijgt palliatieve zorg meestal vergoed via uw zorgverzekering. Krijgt u al zorg via de Wet Langdurige Zorg? Dan krijgt u ook de palliatieve zorg via deze wet vergoed. Verder vragen veel hospices een vergoeding per dag. Op deze pagina leggen we uit wat u kunt verwachten.


Meestal betaalt de zorgverzekering

Palliatieve zorg wordt meestal vergoed via uw zorgverzekering. Voor zorg die uw zorgverzekeraar vergoedt, betaalt u wel (meestal) een eigen risico. U hoeft geen eigen risico te betalen voor verpleging en verzorging thuis en voor zorg door uw huisarts.

Tenzij u al langdurige zorg krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (de Wlz)

Het kan zijn dat u al zorg thuis of in het verpleeghuis krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (de Wlz). U heeft hiervoor dan een indicatie (toestemming) gekregen voor de Wet Langdurige Zorg. Het CIZ is de organisatie die deze indicatie afgeeft.

Valt de zorg die u krijgt al onder de Wet Langdurige Zorg? Dan geldt dit ook voor uw palliatieve zorg. Alleen als u in het ziekenhuis ligt, wordt uw zorg daar wel door de zorgverzekeraar vergoed.

Als u vragen heeft over langdurige zorg, dan kunt u contact opnemen met uw vaste zorgverlener, of als u die (nog) niet heeft, met uw zorgkantoor.

Vergoeding voor verblijf in hospice

De meeste hospices vragen een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het hospice waar u naartoe wilt.

Eigen bijdrage

Bent u op dit moment al in een verpleeghuis, en krijgt u dit vergoed via de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan betaalt u hiervoor al een eigen bijdrage. Die bijdrage voor de Wlz blijft u ook in het hospice betalen, maar dan geldt meestal wel een lager tarief. De eigen bijdrage voor de Wlz staat los van de vergoeding die het hospice vraagt voor de kosten van verblijf.

Gemeente betaalt praktische hulp thuis

De gemeente vergoedt vaak praktische hulp als u thuis blijft, dan gaat het bijvoorbeeld om extra hulp in huis of hulp voor uw mantelzorgers. Hiervoor geldt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: de WMO. Voor deze hulp betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.