Waar kunt u terecht met vragen over palliatieve zorg

U kunt in de laatste fase van uw leven zorg en hulp krijgen van verschillende organisaties. Op deze pagina leggen we in grote lijnen uit waar u terecht kunt voor welke vragen.


Overleg met uw arts, ook als u nog twijfelt

Een van de doelen van palliatieve zorg is dat u kunt overlijden op de plek waar u zich het prettigst voelt. Dat kan thuis zijn, of bijvoorbeeld in een hospice.

Het kan best zijn dat u op een gegeven moment ergens anders naartoe wilt. Van thuis naar een hospice bijvoorbeeld. Het doel is dat u en uw dierbaren zo weinig mogelijk last hebben van het regelen van deze overstap, ook niet als het snel moet gebeuren.

Uw zorgverleners (zoals artsen en verpleegkundigen) moeten hiervoor samenwerken met elkaar en met uw zorgverzekeraar of uw zorgkantoor. Dit lukt het beste als ze op tijd weten wat u wilt, of welke keuzes u overweegt.

Begin bij uw behandelend arts

Voor vragen, wensen en verwachtingen over de zorg en ondersteuning in de laatste fase van uw leven kunt u het beste op tijd contact zoeken met uw behandelend arts.

Zo weet u wie uw behandelend arts is

Wie uw behandelend arts is, hangt af van waar u bent:

  • Als u thuis bent: uw huisarts.
  • Als u in het ziekenhuis bent: de medisch specialist.
  • Als u in een verpleeghuis bent: de specialist ouderengeneeskunde (of soms nog uw eigen huisarts).
  • Als u in een hospice bent: uw huisarts of een vervangende huisarts in de buurt van het hospice.

Vragen over praktische hulp

U kunt bij uw gemeente vaak advies en hulp krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, ook aan het einde van uw leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (extra) hulp bij het huishouden, hulp bij vervoer of begeleiding. Houd er wel rekening mee dat het aanvragen hiervan tijd kost.

Vragen over verpleegkundige zorg thuis

Het is mogelijk om thuis verpleegkundige zorg te krijgen in uw laatste levensfase. De zorgverzekeraar vergoedt deze wijkverpleging. Als u vragen heeft over de vergoeding of het regelen van verpleegkundige zorg, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen over langdurige zorg

Als u al zorg krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Het kan zijn dat u al zorg thuis of in het verpleeghuis krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (de Wlz). U heeft dan hiervoor een indicatie (toestemming) gekregen voor de Wet Langdurige Zorg. Het CIZ is de organisatie die deze indicatie afgeeft.

Vergoeding palliatieve zorg op dezelfde manier

Als dit voor u geldt, dan valt ook uw palliatieve zorg onder de Wet Langdurige Zorg. U kunt hierover contact opnemen met uw vaste zorgverlener, of als u die (nog) niet heeft, met uw zorgkantoor.

Vragen over hospices

Het hospice waar u opgenomen wilt worden kan u vertellen wat u moet regelen voordat u er naartoe kunt. Ook kan het hospice vertellen hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet betalen.

Vragen over uw eigen regio?

Wilt u meer weten over de palliatieve zorg en hulp bij u in de buurt, dan kunt u ook contact opnemen met de netwerkcoördinator palliatieve zorg in uw regio. Deze coördinator kan u meer vertellen over wat er bij u in de omgeving mogelijk is.

Klachten over een arts of zorginstelling

Heeft u klachten over de zorg die u krijgt van een arts of zorginstelling? Gebruik dan het stappenplan van de Rijksoverheid.

Vragen of klachten over het regelen van zorg

Heeft u vragen of klachten over het regelen van palliatieve zorg of de vergoeding ervan? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket. Dit loket helpt als er problemen zijn bij het regelen van langdurige zorg. U krijgt meestal direct antwoord. Als uw vraag ingewikkelder is, dan werkt het loket samen met een praktijkteam voor de palliatieve zorg.

Praktijkteam palliatieve zorg

Als er ingewikkelde problemen zijn bij het regelen van goede zorg, dan kan het praktijkteam van de palliatieve zorg helpen. Dit is een team van experts. Zij werken bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bij zorgverzekeraars, netwerken palliatieve zorg en de Coöperatie palliatieve zorg Nederland. Ook enkele palliatieve-zorgverleners doen mee.

Het praktijkteam is te bereiken via het Juiste Loket: